Voor 2009 was er weinig kerkelijk leven in Rotterdam-Beverwaard, afgezien van enkele huisgroepen. Er is sowieso geen plaats waar een geloofsgemeenschap kan samenkomen, omdat er in het bestemmingsplan van Beverwaard geen ruimte gereserveerd is voor een kerkgebouw. In 2009 ontstond de droom van een multiculturele gemeente middenin de Beverwaard. Dit idee kwam op vanuit de MAR-Antillianenwerk, toen de (voormalig) voorganger van de Elimkerk (CGK R’dam-Zuid) tegen het feit aan liep dat de Antillianen die hij in de Beverwaard sprak zich bij geen kerk konden aansluiten – omdat die er simpelweg niet was. Dit idee kreeg ook een plek in de groeiende samenwerking tussen de Elimkerk en de Nebogemeente (GKv in R’dam-Zuid). Er werd een werkgroep opgericht die de kerkstichting ging voorbereiden, o.a. door een enquête te houden in de wijk, waaruit bleek dat er behoefte was aan een kleurrijke kerk die past bij de wijk.

Zo werd in de 2010 de gemeente MEERdanBeverWAARD geboren. Er werd gestart met twee Alphacursussen en na de zomervakantie werd de eerste dienst op zondag gehouden. De activiteiten en groepen daar omheen ontstaan veel in samenwerking met House of Hope en het Buurtsteunpunt (Leger des Heils) die een plek hebben in het Huis van de Wijk ‘de Focus’. Na de start in een basisschool is dat wijkgebouw nu de plaats waar de diensten van MEERdanBeverWAARD gehouden worden.

Bas van Zuijlekom nam in 2017 afscheid van MEERdanBeverWAARD. Zijn afscheid was het begin van een groei naar zelfstandigheid, want het leiderschapsteam nam de keuze om een voorgangersechtpaar aan te stellen. De Nebo- en Elimgemeente zijn ondertussen een samenwerkingsgemeente geworden, en beroepen als officiele ‘moederkerk’ Ruard en Eliane Stolper. Ruard Stolper liep in zijn studentenjaren stage bij Bas. Zij nemen het beroep aan en vertrekken in september 2018 vanuit Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, om in Beverwaard te dienen, Ruard als predikant, en Eliane ]als kerkelijk werkster. De MAR (nu Rijnmond Mission) en andere fondsen hebben voor een periode van vier jaar financiën toegezegd. MEERdanBeverWAARD gaat met de komst van Ruard en Eliane een nieuw fase in. De pioniersgemeente wil een zelfstandige missionaire diaconale gemeente worden, en is daarbij afhankelijk van God.